Semalem Keke sama Nai mewarnai. Ini hasilnya...

Karya Nai
Karya Keke